[MV] IU(아이유)_LILAC(라일락)

[MV] IU(아이유)_LILAC(라일락)

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
[MV] IU(아이유)_LILAC(라일락) K-POP Wonderland, 1theK K-POP의 모든 즐거움을 1theK(원더케이)에서 만나보세요! :) Welcome to the official YouTube channel of K-POP Wonderland, 1theK ""1theK Originals"" Subscribe 👉 https://www.youtube.com/1theKOriginals​ [Notice] 1theK YouTube is also an official channel for the MV, and music shows will count the views from this channel too. [공지] 1theK YouTube는 MV를 유통하는 공식 채널로, 1theK에 업로드된 MV 조회수 또한 음악방송 순위에 반영됩니다. #NEWRELEASE​#MV​#1theK​#원더케이​ ▶1theK YT : https://www.youtube.com/1theK​ ▶1theK FB : http://www.facebook.com/1theK​ ▶1theK TW : https://twitter.com/1theK​ ▶1theK Kakao : https://goo.gl/otRpZc​ ▶1theK TikTok : https://vt.tiktok.com/2mSMBS​"

Bình luận