V Gaming vs HEAVY | Saigon Phantom vs Team Flash - Vòng 1 ĐTDV mùa Đông 2021

V Gaming vs HEAVY | Saigon Phantom vs Team Flash - Vòng 1 ĐTDV mùa Đông 2021

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
V Gaming vs HEAVY | Saigon Phantom vs Team Flash - Vòng 1 ĐTDV mùa Đông 2021 0:00 Bắt đầu 53:47 VGM vs HEV ván 1 cấm chọn 1:00:00 Vào trận 1:29:09 VGM vs HEV ván 2 cấm chọn 1:35:20 Vào trận 2:04:39 VGM vs HEV ván 3 cấm chọn 2:13:05 Vào trận 2:43:33 VGM vs HEV ván 4 cấm chọn 2:52:16 Vào trận 3:54:02 SGP vs FL ván 1 cấm chọn 4:03:21 Vào trận 4:30:23 SGP vs FL ván 2 cấm chọn 4:39:19 Vào trận 5:09:58 SGP vs FL ván 3 cấm chọn 5:16:50 Vào trận 5:42:45 SGP vs FL ván 4 cấm chọn 5:51:15 Vào trận 6:20:21 Phỏng vấn sau trận #DauTruongDanhVong #BứtPhá #STING ••••••••••••••••••••••••••••••• Garena Liên Quân Mobile và Học chơi Liên Quân là 2 kênh YouTube chính thức của hội đồng Liên Quân, đồng thời là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ nội dung game và giải đấu Liên Quân Mobile (Arena of Valor).

Bình luận