Tình Khúc Bất Hủ | Bằng Kiều - Tuấn Ngọc - Khánh Ly - Quang Dũng - Nguyên Khang

Tình Khúc Bất Hủ | Bằng Kiều - Tuấn Ngọc - Khánh Ly - Quang Dũng - Nguyên Khang

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Tình Khúc Bất Hủ Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Vũ Thành An Từ Công Phụng

Bình luận